Ερυθρά Κρασιά

Cabernet Sauvignon Αβέρωφ
Εκ Πέτρας Νεμέα Κτήμα Αναγέννηση
 
Ίαμα ερυθρό Βρυνιώτης
Εκ Πέτρας Νεμέα 2007

Κτήμα Αναγέννηση

Cabernet Sauvignon 2005

Κτήμα Αβέρωφ

 
Ίαμα Ερυθρό 2010

Οινοποιείο Βρυνιώτη

Κοκκινόμυλος Τσέλεπου
Κοκκινόμυλος 2007

Κτήμα Τσέλεπου

 
 
Μαυροτράγανο Χατζηδάκη
Μαυροτράγανο 2009

Οινοποιείο Χατζηδάκη

 
 
 
 
Νεμέα Ν. Ρεπάνη
Νεμέα Ρεπάνη 2008

Κτήμα Νικόλα Ρεπάνη

Ρήγας Κούπα Ν. Λαζαρίδη
Ρήγας Κούπα 2010

Κτήμα Νίκος Λαζαρίδης

Ξινόμαυρο Αβέρωφ
Ξινόμαυρο 2003

Κατώγι Αβέρωφ

 
Ιδιωτική Συλλογή ερυθρό Αντωνόπουλου
Ιδιωτική Συλλογή Ερυθρό 2005

Αμπελώνες Αντωνόπουλου

Ξενόλοο Γαβαλά
Ξενόλοο 2011

Οινοποιία Γ. Γαβαλά