Γλυκά Κρασιά

Μαυροδάφνη Reserve Cavino
Μαυροδάφνη Reserve 2000

Cavino Οινοποιητική

 

Παραγωγή : 2000

Ποικιλιακή σύνθεση : Μαυροδάφνη - Μαύρη Κορινθιακή

Τύπος : Ερυθρός φυσικός γλυκός

Κατηγορία : Π.Ο.Π  Πάτρα

Αλκοόλ : 15%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 13 - 16 C