Λευκά Κρασιά

Όβηλος λευκός Βιβλία Χώρα

Όβηλος Λευκός 2012

Κτήμα Βιβλία Χώρα

 

Παραγωγή : 2012    

Ποικιλιακή σύνθεση : Ασύρτικο - Semillon (Σεμιγιόν)

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε Παγγαίο 

Αλκοόλ : 14% 

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 9 - 11 C

Έτος δοκιμής : 2013

Traminer Κτήμα Αβέρωφ
Traminer Κτήμα Αβέρωφ 2012

Κτήμα Αβέρωφ

 

Παραγωγή : 2012

Ποικιλιακή σύνθεση : Traminer (Τραμίνερ) 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε  Μέτσοβο

Αλκοόλ : 13,5 %

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 9 - 11 C

Έτος δοκιμής : 2013  

 
Αηδάνι Κτήμα Σιγάλα Σαντορίνη
Αηδάνι Σιγάλα 2012

Κτήμα Σιγάλας

 

Παραγωγή : 2012

Ποικιλιακή σύνθεση : Αηδάνι 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε Κυκλάδες (Σαντορίνη)

Αλκοόλ : 13%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 9 - 11 C

Έτος δοκιμής : 2013

 
Θαλασσίτης Ασύρτικο Γαία Σαντορίνη
Θαλασσίτης 2012

Γαία Οινοποιητική Σαντορίνης

 

Παραγωγή : 2012

Ποικιλιακή σύνθεση : Ασύρτικο 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Ο.Π Σαντορίνη

Αλκοόλ : 13%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 8 - 11 C

Έτος δοκιμής : 2013

 
Σαντορίνη Γαβαλά
Σαντορίνη Γαβαλά 2012

Οινοποιείο Γιώργου Γαβαλά

 

Παραγωγή : 2012

Ποικιλιακή σύνθεση : Ασύρτικο - Αηδάνι

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Ο.Π. Σαντορίνη

Αλκοόλ : 13 %

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 9 - 12 C   

Έτος δοκιμής : 2013

 
Κυδωνίτσα κτήμα Ζαχαριά
Κυδωνίτσα Ζαχαριά 2014

Αμπελώνες Ζαχαριά

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Κυδωνίτσα 100 %

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Επιτραπέζιος Οίνος (Νεμέα)

Αλκοόλ : 13 %

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 8-10 C

Έτος δοκιμής : 2015

 
Μοσχάτο Σπίνας κτήμα Στραταριδάκη
Μοσχάτο Σπίνας Στραταριδάκη 2014

Κτήμα Στραταριδάκη

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Μοσχάτο Σπίνας 100 %

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε Κρήτη  (Ηράκλειο)

Αλκοόλ : 13,5 %

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 10-12 C

Έτος δοκιμής : 2015

 
Πρεκνάδι κτήμα Διαμαντάκου
Πρεκνάδι 2014

Κτήμα Διαμαντάκου

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Πρεκνάδι 100 %

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε. Ημαθεία (Νάουσα)

Αλκοόλ : 13 %

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 9-11 C 

Έτος δοκιμής : 2015

 
Σιδερίτης Αχαιών Οινοποιητική, Κατσικώστα
Σιδερίτης Αχαιών Οινοποιητική 2014

Αχαιών Οινοποιητική

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Σιδερίτης 100 %

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε. Αχαία (Αίγιο) 

Αλκοόλ : 12 %

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος ; 8-11 C

Έτος δοκιμής : 2015

 
Σκλάβα κτήμα Ζαχαριά
Σκλάβα 2014

Αμπελώνες Ζαχαριά

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Σκλάβα 100 %

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Επιτραπέζιος Οίνος (Νεμέα)

Αλκοόλ : 12,5 %

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 9-11 C

Έτος δοκιμής : 2015