Λευκά Κρασιά

Όβηλος λευκός Βιβλία Χώρα
Traminer Κτήμα Αβέρωφ
Αηδάνι Κτήμα Σιγάλα Σαντορίνη
Θαλασσίτης Ασύρτικο Γαία Σαντορίνη
Σαντορίνη Γαβαλά

Όβηλος Λευκός 2012

Κτήμα Βιβλία Χώρα

Traminer 2012

Κτήμα Αβέρωφ

 
Αηδάνι 2012

Κτήμα Σιγάλας

 
Θαλασσίτης 2012

Γαία Οινοποιητική

 
 
Σαντορίνη 2012

Οινοποιείο Γ. Γαβαλά

Κυδωνίτσα κτήμα Ζαχαριά
Κυδωνίτσα 2014

Αμπελώνες Ζαχαριά

 
Μοσχάτο Σπίνας κτήμα Στραταριδάκη
Μοσχάτο Σπίνας 2014

Κτήμα Στραταριδάκη

 
 
 
 
Πρεκνάδι κτήμα Διαμαντάκου
Σιδερίτης Αχαιών Οινοποιητική, Κατσικώστα
Σκλάβα κτήμα Ζαχαριά
Πρεκνάδι 2014

Κτήμα Διαμαντάκου

Σιδερίτης 2014

Αχαιών Οινοποιητική

Σκλάβα 2014

Αμπελώνες Ζαχαριά