Λευκά Κρασιά

Κατσανό Γαβαλά
Κατσανό 2011

Οινοποιία Γιώργου Γαβαλά

 

Παραγωγή: 2011

Ποικιλιακή σύνθεση: Κατσανό - Γαιδουριά

Τύπος: Λευκός ξηρός

Κατηγορία: Π.Γ.Ε Κυκλάδες (Σαντορίνη)

Αλκοόλ: 13%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος: 7-9 C

Έτος δοκιμής: 2013  

Μαλαγουζιά Πάρτο Καρράς
Μαλαγουζιά Πόρτο Καρράς 2012

Κτήμα Πόρτο Καρράς

 

Παραγωγή: 2012

Ποικιλιακή σύνθεση: Μαλαγουζιά 100 %

Τύπος: Λευκός ξηρός

Κατηγορία: Π.Γ.Ε Σιθωνία

Αλκοόλ: 12,5 %

Προτ/μενη θερμ/σία σερβ/τος: 7 - 10 C

Έτος δοκιμής: 2013

 
Σαντορίνη Καραμολέγκου
Σαντορίνη Καραμολέγκου 2012

Οινοποιείο Αρτέμη Καραμολέγκου 

 

Παραγωγή: 2012

Ποικιλιακή σύνθεση: Ασύρτικο – Αθήρι – Αηδάνι

Τύπος: Λευκός ξηρός

Κατηγορία: Π.Ο.Π  Σαντορίνη

Αλκοόλ: 13,5%

Προτ/μενη θερμ/σία σερβ/τος: 9–11 C

Έτος δοκιμής: 2014

 
Ασύρτικο Sur Lie Βρυνιώτη
Ασύρτικο Sur Lie Βρυνιώτη 2012

Οινοποιείο Βρυνιώτη

 

Παραγωγή: 2012

Ποικιλιακή σύνθεση: Ασύρτικο 100%

Τύπος: Λευκός ξηρός

Κατηγορία: Π.Γ.Ε. Εύβοια  

Αλκοόλ: 13%

Προτ/μενη θερμ/σία σερβ/τος: 10 – 12 C

Έτος δοκιμής: 2014

 
Μαλαγουζιά KITRVS
Μαλαγουζιά KITRVS 2012

Αμπελώνας - Οινοποιείο Kitrvs

 

Παραγωγή: 2012

Ποικιλιακή σύνθεση: Μαλαγουζιά 100%

Τύπος: Λευκός ξηρός

Κατηγορία: Π.Γ.Ε Πιερία (Πύδνα)

Αλκοόλ:12,5%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος: 9 - 10 C  

Έτος δοκιμής: 2013 

 
Sauvignon blanc Αβαντίς
Sauvignon Blanc Αβαντίς 2014

Κτήμα Αβαντίς

 

Παραγωγή: 2014

Ποικιλιακή σύνθεση: Sauvignon Blanc 100%

Τύπος: Λευκός ξηρός

Κατηγορία: Π.Γ.Ε Εύβοια (Μύτικας)

Αλκοόλ: 12,5%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος: 9 - 11 C  

Έτος δοκιμής: 2015

 
Το Δάκρυ του Πεύκου Κεχρής
Το Δάκρυ Του Πεύκου 2013

Οινοποιία Στ. Κεχρή 

 

Παραγωγή : 2013

Ποικιλιακή σύνθεση : Ασύρτικο 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός (Ρετσίνα)

Κατηγορία : Ονομασία Κατά Παράδοση  (Καλοχώρι Θεσ/κης)

Αλκοόλ : 13,5%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 10 - 12 C  

Έτος δοκιμής : 2015 

 
Atlantis White Αργυρού, Ατλαντίς λευκός
Ατλαντίς Λευκός 2012

Κτήμα Αργυρού

 

Παραγωγή : 2012

Ποικιλιακή σύνθεση : Ασύρτικο - Αθήρι - Αηδάνι

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε Κυκλάδες  (Σαντορίνη)

Αλκοόλ : 13%

Προτ/μενη θερμ/σια : σερβ/τος 8 - 10 C  

Έτος δοκιμής : 2014

 
Novita Γουστολίδι Γράμψα
Novita Γουστολίδι 2014

Κλήμα Γράμψα

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Γουστολιδι  100%

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε Ζάκυνθος

Αλκοόλ : 13%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 10-13 C  

Έτος δοκιμής : 2015

 
Αηδάνι Καραμολέγκου
Αηδάνι 2014

Οινοποιείο Αρτέμη Καραμολέγκου

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Αηδάνι 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε Κυκλάδες  (Σαντορίνη)

Αλκοόλ : 13%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 8 - 10 C  

Έτος δοκιμής : 2015