Λευκά Κρασιά

Μαλαγουζιά Γεροβασιλείου
Μαλαγουζιά Γεροβασιλείου 2012

Κτήμα Γεροβασιλείου

 

Παραγωγή : 2012

Ποικιλιακή σύνθεση : Μαλαγουζιά 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία: Π.Γ.Ε. Επανομή 

Αλκοόλ : 13%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 8-10 C

Έτος δοκιμής : 2013

Κτήμα Γεροβασιλείου λευκός
Κτήμα Γεροβασιλείου λευκό 2012

Κτήμα Γεροβασιλείου

 

Παραγωγή : 2012

Ποικιλιακή σύνθεση : Ασύρτικο  - Μαλαγουζιά

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε. Επανομή 

Αλκοόλ : 13%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 8-11 C

Έτος δοκιμής : 2013

 
4η Διάσταση λευκός Κεχρή
4η Διάσταση λευκό 2012

Οινοποιία Στέλιου Κεχρή

 

Παραγωγή : 2012

Ποικιλιακή σύνθεση : Ασύρτικο - Sauvignon blanc 

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε. Μακεδονία (Καλοχώρι Θεσ/κης) 

Αλκοόλ : 14%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 9-12 C

Έτος δοκιμής : 2014

 
Ρετσίνα Μυλωνά
Ρετσίνα Μυλωνά 2014

Οινοποιία Μυλωνά

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Σαββατιανό 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός - Ρετσίνα

Κατηγορία : Τοπικός Οίνος Ο.Κ.Π. Κερατέα 

Αλκοόλ : 12%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 9-11 C

Έτος δοκιμής : 2015

 
Ρετσίνα Παπαγιαννάκου
Ρετσίνα Παπαγιαννάκου 2014

Κτήμα Παπαγιαννάκου

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Σαββατιανό 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός - Ρετσίνα

Κατηγορία : Τοπικός Οίνος Ο.Κ.Π. Μεσόγεια 

Αλκοόλ : 12,5%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 9-11 C

Έτος δοκιμής : 2015

 
Ρετσίνα Σπάτων Κτήμα Εύοινος
Ρετσίνα Σπάτων 2014

Κτήμα Εύοινος 

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Σαββατιανό 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός - Ρετσίνα

Κατηγορία : Τοπικός Οίνος Ο.Κ.Π. Σπάτα 

Αλκοόλ : 12%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 8-10 C

Έτος δοκιμής : 2015

 
Ρετσίνα Τετράμυθος
Ρετσίνα Τετράμυθος 2014

Οινοποιείο Τετράμυθος

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Ροδίτης 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός - Ρετσίνα

Κατηγορία : Τοπικός Οίνος Ο.Κ.Π. Αιγιαλεία 

Αλκοόλ : 13%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 8-10 C

Έτος δοκιμής : 2015

 
Σχινόπευκο Αμπελώνες Μάρκου
Σχινόπευκο 2014

Αμπελώνες Μάρκου

 

Παραγωγή : 2014

Ποικιλιακή σύνθεση : Σαββατιανό 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός - Ρετσίνα

Κατηγορία : Τοπικός Οίνος Ο.Κ.Π.  

Αλκοόλ : 12%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 8-10 C

Έτος δοκιμής : 2015

 
Chardonnay βαρέλι Κτήμα Μίγα
Chardonnay Βαρέλι 2015

Κτήμα Μίγας

 

Παραγωγή : 2015

Ποικιλιακή σύνθεση : Chardonnay 100%

Τύπος : Λευκός ξηρός

Κατηγορία : Π.Γ.Ε. Τύρναβος  

Αλκοόλ : 13,5%

Προτ/μενη θερμ/σια σερβ/τος : 8-10 C

Έτος δοκιμής : 2017