Λευκά Κρασιά

Όβηλος λευκός Βιβλία Χώρα

Όβηλος Λευκός 2012

Κτήμα Βιβλία Χώρα

Traminer Κτήμα Αβέρωφ
Traminer 2012

Κτήμα Αβέρωφ

 
Αηδάνι Κτήμα Σιγάλα Σαντορίνη
 
Αηδάνι 2012

Κτήμα Σιγάλας

Θαλασσίτης Ασύρτικο Γαία Σαντορίνη
Θαλασσίτης 2012

Γαία Οινοποιητική

 
Σαντορίνη Γαβαλά
 
Σαντορίνη 2012

Οινοποιείο Γ. Γαβαλά

Κυδωνίτσα κτήμα Ζαχαριά
 
Μοσχάτο Σπίνας κτήμα Στραταριδάκη
 
 
Κυδωνίτσα 2014

Αμπελώνες Ζαχαριά

Μοσχάτο Σπίνας 2014

Κτήμα Στραταριδάκη

Πρεκνάδι κτήμα Διαμαντάκου
 
 
Πρεκνάδι 2014

Κτήμα Διαμαντάκου

Σιδερίτης Αχαιών Οινοποιητική, Κατσικώστα
Σιδερίτης 2014

Αχαιών Οινοποιητική

Σκλάβα κτήμα Ζαχαριά
Σκλάβα 2014

Αμπελώνες Ζαχαριά