Ροζέ Κρασιά

Ενότρια ροζέ Δουλουφάκη
Ενότρια Ροζέ 2013

Οινοποιείο Δουλουφάκη

Κίκονες ροζέ
Ροζέ Κίκονες 2012

Κτήμα Κίκονες

 
 
Κορυφή Αγγέλων ροζέ Τάτση
Κορυφή Αγγέλων 2011

Κτήμα Τάτση

Παλαιόμυλος ροζέ Ζαφειράκη
Παλαιόμυλος Ροζέ 2012

Κτήμα Ζαφειράκη

 
 
Ροζέ Μωραίτη
Ροζέ Μωραίτη 2012

Κτήμα Μωραίτη